Minilex - Lakipuhelin

Esteellisyys päätöksenteossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jäsen ei saa osuuskunnan kokouksessa äänestää asiassa, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä hänelle itselleen, kannetta häntä itseään vastaan, hänen vapauttamistaan vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muusta velvoitteesta osuuskuntaa kohtaan taikka hänen ja osuuskunnan välistä sopimusta tai sitoumusta.

Jäsen ei myöskään saa äänestää asiassa, joka koskee kannetta muuta henkilöä vastaan taikka tämän vapauttamista velvoitteesta osuuskuntaa kohtaan taikka tämän ja osuuskunnan välistä sopimusta, mikäli ääntä käyttävälle jäsenelle itselleen on odotettavana asiassa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa osuuskunnan edun kanssa. Edellisen estämättä saa vastaanottava osuuskunta käyttää äänivaltaa sulautumissuunnitelmaa käsiteltäessä.

Osuuskunnan hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen taikka toimitusjohtaja ei saa äänestää tilintarkastajan valitsemista tai erottamista taikka palkkiota koskevassa asiassa. Osuuskunnan kokouksella on mahdollisuus päättää, että tietty jäsen ei saa osallistua tietyn edellä tarkoitetun asian käsittelyyn.

Mikä koskee jäsenen esteellisyyttä, koskee myös jäsenen asiamiestä. Sopimuksesta ja sitoumuksesta määrätty, koskee niin ikään osuuskunnan antamaa lahjaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa