Minilex - Lakipuhelin

Elatusvelvollisuus avioeron jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioero aiheuttaa pääsääntöisesti sen, että puolisoiden välinen elatusvelvollisuus lakkaa. Puolisot voivat kuitenkin sopia keskenään elatusavun maksamisesta avioliiton jälkeen. Puoliso voidaan myös poikkeuksellisesti velvoittaa suorittamaan elatusapua, jos toisen puolison katsotaan tarvitsevan elatusapua avioliiton jälkeen. Elatusapu avioliiton jälkeen tulee yleensä kyseeseen ainoastaan silloin, kun toinen puoliso on vailla itsenäistä elatuskykyä ja elatuskyvyn puute johtuu avioliitosta. Näin avioero sellaisenaan ei koskaan voi olla elatusavun perusteena.

Elatusavun edellytyksenä avioeron jälkeen on siis elatusavun tarve. Sen lisäksi elatusavun määräämisen tulee olla kohtuullista ottaen huomioon elatusvelvollisen maksukyky ja muut seikat. Avioeron jälkeinen elatusapu on vähimmäissuojan luontoinen, joten sen avulla ei tule pyrkiä säilyttämään avioliiton aikaista elintasoa.

Päätöksen elatusavun suorittamisesta antaa tuomioistuin. Elatusapu voidaan vahvistaa suoritettavaksi joko toistaiseksi tai määräajaksi, jolloin elatusavun suorittaminen lakkaa päätöksessä asetetun määräajan kuluttua. Velvollisuus toistaiseksi määrätyn elatusavun suorittamiseen päättyy, mikäli elatusapuun oikeutettu solmii uuden avioliiton. Jos muuttuneiden olosuhteiden takia elatusavun maksamista ei enää pidetä aiheellisena, tuomioistuimen antamaa päätöstä voidaan muuttaa.

Elatusapu voidaan vahvistaa maksettavaksi myös kertakaikkisena eli niin, että koko elatusapu maksetaan yhdellä kertaa. Edellytyksenä kertakaikkisen elatusavun maksamiselle on, että elatusvelvollisen varallisuusolot ja muut seikat antavat siihen aihetta. Jos elatusapu on jo kertakaikkisena maksettu, sitä koskevaa tuomioistuimen päätöstä ei enää voida muuttaa. Elatusavun maksaminen kertakaikkisena on poikkeuksellista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa