Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja rekisteröinti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimella yhtiössä vähintään kaksi tai useampia yhtiömiehiä harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoin yhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Ennen kuin yhtiö on rekisteröity, se ei voi hankkia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia. Se ei voi olla myöskään asianosaisena tuomioistuimessa tai muussakaan viranomaisessa.

Avoin yhtiö tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, kun yhtiösopimus on allekirjoitettu. Yhtiön perustaminen raukeaa, mikäli yhtiötä ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi määräajan kuluessa. Kolmen kuukauden määräaika lasketaan siitä ajankohdasta, kun viimeinen yhtiömies on allekirjoittanut yhtiösopimuksen.

Rekisteriviranomaiselle on tehtävä ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten ennen elinkeinotoiminnan aloittamista. Perusilmoituksen tulee sisältää perustiedot elinkeinonharjoittajasta sekä elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnasta. Avoimen yhtiön perusilmoituksessa tulee mainita muun ohessa yhtiön toiminimi, yhtiösopimuksen allekirjoittamispäivä, kaikkien yhtiömiesten henkilötiedot, yhtiön toiminnan laatu sekä yhtiön postiosoite. Perusilmoituksen tekeminen tapahtuu perustamisilmoituslomakkeella.

Avoin yhtiö syntyy siis rekisteröinnillä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta. Jos yhtiötä ei kuitenkaan ole ilmoitettu rekisteröitäväksi määräajassa, yhtiön perustaminen raukeaa. Avoimesta yhtiöstä ja sen rekisteröintiin liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa