Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja perustaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avoimella yhtiöllä tarkoitetaan lain mukaan yhtiötä, jossa kaksi tai useampi harjoittaa elinkeinotoimintaa yhtiösopimuksen perusteella yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoin yhtiö syntyy rekisteröimisellä.

Avoin yhtiö tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiösopimus on allekirjoitettu. Jos avointa yhtiötä ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi määräajassa, yhtiön perustaminen raukeaa. Määräaika lasketaan viimeisen yhtiömiehen yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta. Avoimen yhtiön katsotaan syntyvän vain silloin, kun osapuolet nimenomaisesti haluavat niin.

Avoin yhtiö ei voi ennen rekisteröimistä hankkia oikeuksia, tehdä sitoumuksia tai olla tuomioistuimessa tai missään muussakaan viranomaisessa asianosaisena. Toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet vastaavat yhteisvastuullisesti ennen avoimen yhtiön rekisteröimistä yhtiön puolesta tehdyistä toimista. Toimesta, joka on tehty joko yhtiösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tai joka on yksilöity yhtiösopimuksessa ja tehty enintään vuotta ennen yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta, aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle yhtiön rekisteröimisen yhteydessä. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet saavat käyttää puhevaltaa ennen avoimen yhtiön rekisteröimistä yhtiön perustamiseen liittyvissä asioissa ja aloittaa toimenpiteet yhtiöosuudesta suoritettavan maksun saamiseksi.

Yhtiömiesten tulee laatia yhtiösopimus, joka on allekirjoitettava ja päivättävä. Yhtiösopimuksessa mainittavia tietoja ovat yhtiön toiminimi, kotipaikkana Suomessa sijaitseva kunta, toimiala sekä yhtiömiehet. Yhtiösopimukseen voidaan tehdä myös muutoksia. Yhtiösopimukseen tehtävät muutokset tulevat voimaan rekisteröimisellä.

Avoin yhtiö syntyy siis rekisteröimisellä. Avoimesta yhtiöstä ja sen perustamisesta kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »