Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön yhtiösopimuksen kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joissain tilanteissa yhtiösopimuksesta johtuva ongelma on mahdollista ratkaista yhtiösopimusta kohtuullistamalla. Tällä tarkoitetaan sopimuksen kohtuuttomana pidettävän ehdon muuttamista sellaiseen muotoon, että sitä voidaan perustellusti vaatia noudatettavan. Yleinen oikeustoimien sovittelua koskeva säännös löytyy varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetusta laista.

Kohtuullistaminen tulee kyseeseen silloin, kun jokin ehto on kohtuuton, taikka sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen, mutta sopimusta itseään ei kuitenkaan ole välttämätöntä pitää kokonaisuudessaan pätemättömänä. Toisaalta, vastaavasti, mikäli sopimuksen tietyn osan kohtuullistaminen päinvastaisesti johtaisi siihen, että sopimus tämän jälkeen muuttuisi muilta osin kohtuuttomaksi, voidaan sopimusta joutua myös muilta osin kohtuullistamaan. Mikäli tämä ei ole olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista, voidaan sopimus määrätä raukeamaan kokonaisuudessaan.

Kohtuullistaminen on yhtiösopimuksen kohdalla lähtökohtaisesti harvemmin käytetty menettely, sillä voidaan perustellusti olettaa, että yhtiökumppaneina toimivien henkilöiden tulee kyetä laatimaan sellainen kohtuullinen yhteistyösopimus jota he aikovat noudattaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa