Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön yhtiömiehet

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä. Laissa ei aseteta rajoituksia avoimen yhtiön yhtiömiesten enimmäismäärän suhteen. Käytännön päätöksentekoon liittyvistä syistä suuri yhtiömiesten määrä voi kuitenkin olla ongelmallinen. Avoimen yhtiön kaikki yhtiömiehet ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä; toisin sanoen yhtiömiehet vastaavat tarvittaessa omalla omaisuudellaan avoimen yhtiön sitoumuksista ja velvoitteista.

Yhtiömiehillä on oikeus hoitaa avoimen yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta. Kuitenkaan avoimen yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumattomaan toimenpiteeseen ei saa ryhtyä ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta.

Avoimen yhtiön yhtiömies voi olla luonnollinen henkilö taikka oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö, toinen henkilöyhtiö tai rekisteröity yhdistys. Mikäli yhtiömies on vajaavaltainen, tekee yhtiösopimuksen hänen puolestaan holhooja. Oikeushenkilöä edustaa yhtiön tai yhdistyksen toimivaltainen elin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »