Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön toiminimi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimella yhtiöllä on oltava toiminimi. Tämä on edellytys sille, että yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin. Toiminimellä siis tarkoitetaan kaikessa lyhykäisyydessään yhtiön nimeä. Eli sitä nimeä, jolla yhtiö markkinoi palveluitaan ja tekee sitoumuksiaan. Nimi yhdistettynä yrityskohtaiseen yritystunnukseen, eli Y-tunnukseen muodostaakin tavallaan yhtiön "henkilötiedot".

Toiminimi on käytännössä vapaasti määritettävissä tiettyjä rajoituksia lukuun ottamatta. Ensinnäkin yhtiömuoto tulee olla tunnistettavissa jo toiminimestä. Tämä tarkoittaa sitä, että avoimen yhtiön toiminimeen on liitettävä sanat ’avoin yhtiö’, taikka vastaava lyhennys ’ay’. Avoimen yhtiön toiminimestä säädetään toiminimilaissa. Avoimen yhtiön toiminimessä voi olla yhtiömiehen sukunimi. Muun henkilön sukunimen käyttäminen ei ole sallittua, kuten ei myöskään erityisesti suojatun sukunimen käyttäminen.

Olennaisin kysymys ehkä toiminimen valinnan suhteen on se, että nimen tulee olla erottuva ja yksilöllinen, eikä se saa sekoittua muihin samalla alalla käytössä oleviin toiminimiin. Vaatimukset kuulostavat sinänsä yksinkertaisilta, mutta käytäntö on valitettavasti jotain muuta. Erottuvalla nimellä tarkoitetaan sitä, että toiminimen tulee olla yksilöllinen ja yksilöidä kyseinen yhtiö; yleisnimeä ei voi sellaisenaan käyttää avoimen yhtiön toiminimenä. Käytännössä siis esimerkiksi jotain tuotteen ominaisuutta kuvaileva tai yleiskielinen tai vakiintuneesti käytetty sana ei voi myöskään olla yhtiön nimi. Sen sijaan adjektiivi esimerkiksi voi olla usein osa yhtiön nimestä, jolloin nimi voidaan hyväksyä sanojen yhdistelmänä, eli kokonaisuutena siitä huolimatta. Kuitenkin voi olla, että moniosainen nimi saa suojaa vain osittain. Suojan saamisella tarkoitetaan sitä, että kukaan muu ei tällöin voi rekisteröidä tai käyttää samaa nimeä liiketoiminnassaan. Toinen olennainen edellytys toiminimelle on, että se ei saa sekoittua samalla alalla jo olemassa olevaan, toisella toimijalla käytössään olevaan toiminimeen. Sekoitettavuudessa otetaan huomioon useat seikat, kuten nimen ulkoasu, ääntämys ja se nimitys, jota ihmiset todellisuudessa käyttävät yrityksestä puhuessaan.

Toiminimeä ei saa ulosmitata. Jos avoin yhtiö asetetaan konkurssiin, kuuluu toiminimi konkurssipesään, jollei velallisen tai yhtiömiehen sukunimi sisälly siihen.

Toiminimen valintaan liittyvät kysymykset voivat pahimmillaan olla hyvinkin monimutkaisia. Mikäli yhtiömiehet haluavat rekisteröidä nimen, jonka rekisteröitävyyden suhteen on epäilyksiä, on suositeltavaa varautua joko toissijaisilla nimiehdotuksilla tai sitten olla yhteydessä lakimieheen ja tiedustella tämän mielipidettä siitä, voisiko toiminimi mennä läpi esimerkiksi valituksen kautta. Helpoimmalla toki pääsee kun valitsee ongelmattoman toiminimen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa