Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön toimiala

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimella yhtiöllä tulee olla määritetty toimiala, jolla yhtiö toimii. Tämä toimiala tulee ilmoittaa yhtiösopimuksessa, sekä avoimen yhtiön perusilmoituksessa. Mitä toimialalla siis oikein tarkoitetaan ja miksi se on olennainen? Toimialalla tarkoitetaan ensinnäkin sitä liiketoiminnan alaa, jolla yritys toimii. Yleensä toimialan luokittelussa käytetään tilastokeskuksen laatimaa toimialaluokittelua, johon löytyy linkki muun muassa Patentti- rekisterihallituksen verkkosivuilta.

Toimialan tarkka määrittäminen on tärkeää, koska toimialan määritys ratkaisee sen, millaisiin toimiin ja sitoumuksiin yhtiön yhtiömies voi avoimen yhtiön nimissä ryhtyä. Toimiala siis tavallaan rajaa yhtiömiesten, eli yhtiön omistajien vapautta toimia yhtiön nimissä. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehen ei lähtökohtaisesti tarvitse pyytää muiden yhtiömiesten suostumusta normaalia liiketoiminnan harjoittamista koskeviin toimenpiteisiin. Se, mistä tietää, milloin toiminta on normaalia liiketoimintaa, määrittyy nimenomaan yhtiölle rekisteröidyn toimialan mukaan. Toimiala tulee rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin niin sanotun perusilmoituksen, eli avoimen yhtiön perustamiseen liittyvän ilmoituksen yhteydessä. Myöhemmin voivat yhtiömiehet yksimielisellä päätöksellä sopia toimialan muuttamisesta. Lain mukaan yhtiömiehellä ei ole oikeutta tehdä yhtiön nimissä sellaista sitoumusta, joka ylittää sen mikä voidaan katsoa yhtiösopimuksessa määritellyn toimialan puitteissa mahdolliseksi. Yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumattomaan toimenpiteeseen saadaan ryhtyä vain kaikkien yhtiömiesten suostumuksella.

Yhtiön toimialaan liittyy myös toinen yhtiön ja sen rekisteröimisen kannalta olennainen kysymys. Kun yhtiömiehet rekisteröivät yhtiölle nimen, tulee heidän ensin varmistua, ettei nimi ole sekoitettavissa mihinkään jo olemassa olevan toisen yrityksen nimeen. Olennaista sekoitettavuuden kannalta on nimenomaan se, operoivatko yhtiöt samalla toimialalla. Eri toimialalla vaikuttavien yritysten asiakaskuntakin on lähtökohtaisesti eri, joten sekoittamisvaaraa ei ole. Toimialan määrittäminen on usein yksinkertaista, mutta ei aina.

Toisinaan voi olla myös tarpeen määrittää yhtiölle useampi eri toimiala. Tämä taas voi vaikeuttaa rekisteröintiä sikäli, että yhtiön tulee tällöin olla rekisteröitävissä halutulla nimellä jokaiselle toimialalle, jolloin koko rekisteröinti estyy, jos yhteenkin toimialaan liittyy nimien sekoitettavuuden ongelma. Toimialoja voi onneksi muuttaa myös yhtiön aloitettua jo toimintansa, joten alun ratkaisu ei ole lopullinen. Kannattaa kuitenkin olla yhteydessä lakiasiantuntijaan toimialan määrittämisen yhteydessä, mikäli asia ei vaikuta yksiselitteiseltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa