Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön tarkoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti henkilöyhtiön toiminnan tarkoitukseksi katsotaan taloudellisen voiton tuottaminen yhtiölle ja sen yhtiömiehille. Näin ollen yhtiön tarkoituksen määrittäminen erikseen ei tavanomaisen avoimen yhtiön osalta ole tarpeen. Yhtiön toiminnan tarkoitus tulee kuitenkin määrittää yhtiösopimuksessa niissä tilanteissa, joissa tarkoitus on jokin muu kuin varsinaisen taloudellisen voiton tuottaminen. Taloudellisen voiton tuottamisesta poikkeava yhtiön tarkoitus voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun yhtiö perustetaan tuottamaan tiettyä tuotetta taikka palvelua mahdollisimman edullisesti, lähinnä omakustannehintaan. Tällöin hyöty yhtiömiehille tulee välillisesti, ja tämä on syytä yhtiösopimuksessa mainita.

Yleensä kuvatun kaltainen toiminta järjestetään osuuskunnan kautta, koska silloin toiminta asettuu luontevasti jo osuuskuntalain säännöstenkin perusteella tuottamaan ainoastaan erilaisia palveluja jäsenilleen heidän taloudellisen toimintansa tueksi. Osuuskunta ei siis pyri tuottamaan voittoa. Myös yhdistykset ovat lähtökohtaisesti voittoa tuottamattomia organisaatioita. Joissain tilanteissa voi kuitenkin olla, että toiminta ei ole puhtaassa ja perinteisessä mielessä voiton tuottamista, vaan vaikkapa edullisten palveluiden tuottamista yhtiön omistajille. Voi myös olla, että osuuskunta hallinnollisesti vaativampana ei houkuttele yhtiön perustajia, tai perustajat haluavat säilyttää itsellään mahdollisuuden muuttaa yhtiön toiminta halutessaan helposti liiketoiminnaksi ilman, että yhtiömuotoa tarvitsee muuttaa. Tämä on myös taloudellisesti edullisempaa johtuen siitä, että yhtiömuodon muuttuessa esimerkiksi osuuskunnasta avoimeksi yhtiöksi tulee yhtiömiesten sitoutua melko raskaaseen prosessiin, johon liittyy muun muassa muutoksesta tiedottaminen velkojille sekä huomattavan suuri Patentti- ja rekisterihallitukselle suunnattu käsittelymaksu.

Lähtökohtaisesti toiminnan tarkoitus on avoimen yhtiön kannalta keskeinen siten, että se rajaa hieman yhtiömiesten toimintamahdollisuuksia. Nimittäin yhtiön tarkoituksen vastaiseen toimenpiteeseen ei saa ryhtyä ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta. Lähtökohtaisesti siis tarkoitus on avoimelle yhtiölle itsestään selvästi voiton tuottaminen, mutta tietyissä tilanteissa sen määritteleminen toisin voi olla tarpeen. Kysymys siitä, miten tarkoitus tulisi määrittää riippuu aina yrityksestä ja sen toiminnan tavoitteista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa