Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön rekisteröinti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimella yhtiöllä tarkoitetaan itsenäistä oikeushenkilöä, jossa vähintään kaksi tai useampia yhtiömiehiä harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoin yhtiö syntyy rekisteröinnillä. Ennen rekisteröimistä yhtiöllä ei ole mahdollisuutta oikeuksien hankkimiseen tai sitoumuksien tekemiseen. Se ei voi olla myöskään asianosaisena tuomioistuimessa tai muussakaan viranomaisessa.

Avoin yhtiö tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiösopimus on allekirjoitettu. Jos yhtiötä ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi määräajassa, yhtiön perustaminen raukeaa. Kolmen kuukauden määräaika lasketaan viimeisen yhtiömiehen yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.

Ennen kuin elinkeinotoiminta aloitetaan, Patentti- ja rekisterihallitukselle on tehtävä ilmoitus yhtiön kaupparekisteriin merkitsemistä varten. Perusilmoitus sisältää perustiedot elinkeinonharjoittajasta sekä tämän elinkeinotoiminnasta. Perusilmoitus tehdään perustamisilmoituslomakkeella. Avoimen yhtiön perusilmoituksessa mainittavia tietoja ovat muun muassa yhtiön toiminimi, yhtiösopimuksen allekirjoittamispäivä, yhtiön toiminnan laatu sekä yhtiön postiosoite.

Avoin yhtiö syntyy siis rekisteröinnillä. Yhtiön rekisteröitäväksi ilmoittamisen on tapahduttava kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai muutoin yhtiön perustaminen raukeaa. Avoimen yhtiön rekisteröimisestä kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa