Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön perustamissopimus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avoin yhtiö perustetaan rekisteröimällä se kaupparekisteriin. Yhtiösopimus voi olla suullinen tai kirjallinen. Yhtiösopimuksen tekeminen kirjallisena on suositeltavaa, koska tällöin on ongelmatilanteessa helpompaa varmistua siitä, mitä oikeasti on sovittu. Yhtiösopimus on siis avoimen yhtiön yhtiömiesten, eli omistajien välinen sopimus yhtiön asioiden hoitamisesta ja siinä noudatettavista periaatteista. Vaikka yhtiösopimus on periaatteessa vapaamuotoinen sopimus, täytyy se kuitenkin käytännössä laatia kirjallisessa muodossa sekä sisällyttää siihen vähintään tietyt kaupparekisterilain vaatimat tiedot. Tämä johtuu siitä, että kirjallinen sopimus on edellytys yhtiön rekisteröimiseksi. Rekisteröimällä yhtiö saa itselleen yritystunnuksen ja on oikeutettu harjoittamaan omissa nimissään elinkeinotoimintaa. Yritys ei siis voi harjoittaa elinkeinotoimintaa avoimena yhtiönä rekisteröitymättä ensin kaupparekisteriin.

On myös mahdollista käyttää suullista sopimusta kirjallisen yhtiösopimuksen rinnalla. Avoimen yhtiön yhtiösopimuksessa voidaan lähtökohtaisesti sopia asioista vapaasti; tietyt asiat ovat kuitenkin lain tasolla pakottavasti säädettyjä eikä niistä voida yhtiösopimukseen vedoten poiketa. Näitä asioita ovat muun muassa oikeus irtisanoa yhtiösopimus. Yhtiömiesten keskinäisten suhteiden tarkentamiseksi voidaan laatia yhtiösopimuksesta erillinen osakassopimus. Osakassopimuksessa on osittain mahdollista sopia toisin pakottavista yhtiösopimuksen määräyksistä. On kuitenkin painotettava, että huolimatta mahdollisesta osakassopimuksesta, tulee yhtiömiesten silti allekirjoittaa vähimmäismääräykset sisältävä yhtiösopimus. Vaikka näin osakassopimuksella toisin sopimalla ei voida saada aikaan yhtiöoikeudellista vaikutusta, on kuitenkin mahdollista, että erilaisia sopimussakkoja käyttämällä saadaan silti aikaan sopimuksen toivottu vaikutus. Yhtiöoikeudellinen vaikutus tarkoittaa sitä, että jos oikeutta irtisanoa yhtiösopimus rajoitetaan muulla osakkaiden välisellä sopimuksella ja yhtiömies rikkoo tämän sopimuksen, niin häntä ei voida velvoittaa lähtökohtaisesti vahingonkorvaukseen, mutta hän saattaa silti tulla sidotuksi osakassopimukseen ja siihen liittyvään kiinteämääräiseen sanktioon. On huomattava, että kysymys ei ole oikeudellisesti yksiselitteinen, joten varmaa sitovuutta tuomioistuimessa ei osakassopimuksella välttämättä ole niiltä osin kuin se on yhtiösopimuksen kanssa ristiriitainen.

Lähtökohtaisesti perustamissopimuksessa on määrättävä seuraavista kysymyksistä: Yhtiön toiminimi, päivä jona yhtiösopimus on allekirjoitettu, yhtiön postiosoite, kuka tai ketkä yhtiömiehistä ovat oikeutettuja kirjoittamaan yhtiön toiminimen, yhtiön mahdollisen toimitusjohtajan henkilötiedot, kotikunta, toimiala ja yhtiömiesten henkilötiedot. Lyhyesti siis voidaan todeta, että yhtiön perustaminen ei ole vaikeaa, mutta asiaan perehtymätön voi hyvinkin eksyä sopimusviidakkoon ja saada aikaan toimimattoman kokonaisuuden. Varsinkin suunniteltaessa räätälöidympää sopimuskokonaisuutta, voi asiantunteva apu olla tarpeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »