Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön perustamiseen vaadittava pääoma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimeen yhtiöön liittyen ei laissa säädetä vähimmäispääomavaatimuksesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiömiesten, eli yhtiön omistajien ei tarvitse sijoittaa yhtiöön sen perustamisvaiheessa rahaa. Pääomaa ei myöskään tarvitse sijoittaa yhtiöön missään muussakaan liiketoiminnan vaiheessa. Tältä osin avoin yhtiö poikkeaa osakeyhtiöstä. Vähimmäispääomasta säätäminen ei avoimen yhtiön kohdalla ole tarpeen, sillä yhtiömiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Henkilökohtaisella vastuulla tarkoitetaan sitä, että velkoja voi halutessaan vaatia ketä tahansa yhtiömiestä maksamaan yhtiön velan kokonaisuudessaan omista henkilökohtaisista varoistaan.

Samasta syystä myöskään avoimen yhtiön pääoman pysyvyydestä taikka voitonjaosta ei ole erityisesti säädetty. Toisin sanoen varojen nostamista avoimesta yhtiöstä ei ole rajoitettu, vaan yhtiömiehillä on oikeus nostaa yhtiöstä varoja haluamansa määrä haluamanaan aikana. Avoimen yhtiön oma pääoma voi olla myös negatiivinen. Omalla pääomalla tarkoitetaan yhtiön sitä varallisuutta, joka ei ole velkaa. Tällaiseen varallisuuteen ei siis liity takaisinmaksuvelvollisuutta.

On kuitenkin huomattava, että avoimen yhtiön rekisteröiminen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin on maksullista. Avoin yhtiö syntyy rekisteröimällä se kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröiminen on välttämätöntä. Veroviranomaiset vaativat verotustarkoituksiin niin sanotun yritystunnuksen, eli Y-tunnuksen. Samaten useimmiten myös muut yritykset asioivat ja tekevät sopimuksia rekisteröidyn yrityksen kanssa.

Käytännössä siis yrityksen perustamiseen tarvitaan rekisteröinnin käsittelymaksun verran rahaa. Myös muusta voidaan sopia yhtiömiesten välillä yhtiösopimuksessa, mutta tällöin yhtiömiesten täytyykin jo poiketa standardimuotoisesta yhtiösopimuksesta. Tämä voi toisinaan vaatia asiantuntijan konsultoimista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa