Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön nimenkirjoittajat

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yhtiön nimenkirjoittamisella tarkoitetaan käytännössä sitä, että yhtiömies tai muu nimenkirjoittamiseen oikeutettu allekirjoittaa jonkin yhtiötä koskevan sitoumuksen niin, että tämä tulee yhtiötä velvoittavaksi. Nimenkirjoittamiseen oikeutettu voi siis allekirjoittaa yhtiön puolesta vaikkapa liikesopimuksia pätevästi. Tämä on tärkeää avoimen yhtiön kohdalla siitä syystä, että avoin yhtiö ei pysty luonnollisestikaan itse allekirjoittamaan mitään. Tämän vuoksi on johonkin määritettävä luotettavalla tavalla, kuka nämä allekirjoitukset on oikeutettu yhtiötä sitovasti toteuttamaan. Luotettava paikka, josta yhtiön ulkopuoliset henkilöt voivat asian tarkastaa, ja johon heidän tulee voida luottaa, on Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä kaupparekisteri.

Avoimessa yhtiössä oikeus kirjoittaa yhtiön nimi on lähtökohtaisesti jokaisella yhtiömiehellä. Yhtiön nimenkirjoittajat on silti merkittävä kaupparekisteriin. Nimenkirjoittajien merkitseminen kaupparekisteriin on välttämätöntä seuraavasta syystä. Yhtiösopimuksessa voidaan nimittäin rajoittaa oikeutta yhtiön nimen kirjoittamiseen. Tämä rajoitus tarkoittaa käytännössä sitä, että nimenkirjoitusoikeus rajataan tietyiltä yhtiömiehiltä pois, tai määrätään että nimen voi kirjoittaa ainoastaan useampi yhtiömies yhdessä. Ei siis ole poikkeuksetta selviö, että kaikki yhtiömiehet voivat rajoituksetta toimia yhtiön nimenkirjoittajina. On silti huomioitava, että rajoitus on, tullakseen ulkopuolisia sitovaksi, merkittävä kaupparekisteriin. Muussa tapauksessa rajoitukseen ei voida vedota ulkopuolista toimijaa vastaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiön muut yhtiömiehet eivät voi todeta ulkopuoliselle, että yhtiömiehen yhtiön puolesta allekirjoittama sitoumus nyt ei vain ollut pätevä, koska yhtiömiehet ovat keskenään sopineet, että allekirjoittaneella yhtiömiehellä ei ole nimenkirjoitusoikeutta, ellei henkilö tiennyt kyseisestä rajoituksesta. Sen sijaan jos rajoitus rekisteröidään, niin tilanne muuttuu. Ulkopuolinen on voinut havaita rajoituksen kaupparekisteristä koska vain. Häneltä jopa edellytetään sitä.

Yhtiömiesten lisäksi oikeus edustaa yhtiötä voidaan antaa myös tehtävään valittavalle prokuristille. Prokuristi voi siis olla kokonaan yhtiön ulkopuolinen henkilö. Prokuristi tulee myös merkitä kaupparekisteriin, jolloin hän saa kaikessa, mikä kuuluu päämiehen liikkeen harjoittamiseen, toimia päämiehen puolesta ja kirjoittaa tämän toiminimen. Prokuristi ei saa kuitenkaan luovuttaa päämiehen kiinteää omaisuutta tai tontin vuokraoikeutta eikä hakea kiinnitystä niihin. Avoimen yhtiön yhtiömiehen nimenkirjoitusoikeutta ja prokuraa koskevat säännökset eivät sulje pois mahdollisuutta valtuuttaa tietty henkilö edustamaan yhtiötä - prokura on vain eräs valtuutuksen tyyppi. Joka tapauksessa avoimelle yhtiölle voidaan määrittää käytännössä kuka tahansa nimenkirjoitusoikeudelliseksi, esimerkiksi yhtiön nimittäessä ulkopuolisen henkilön toimimaan yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiömiesten on vain pidettävä mielessä tietojen rekisteröinnin tärkeys. Näin vältetään ikävät ja yllättävät yhtiöön kohdistuvat vastuut.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »