Minilex - Lakipuhelin

Avoimeen yhtiöön sijoitettava pääoma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä ei ole vähimmäispääomavaatimusta. Yhtiö voi siis harjoittaa toimintaansa ilman mitään varsinaista erikseen yhtiöön sijoitettua pääomapanosta. Kuitenkin on selvää, että liiketoiminnan harjoittaminen ei ole mahdollista ilman varallisuutta. Avoin yhtiö muodostaa yhtiömiehistään, eli yhtiön omistajista erillisen taloudellisen yksikön, mistä johtuen yhtiömiesten sijoitukset siihen ovat tavallisesti elintärkeitä yhtiön toiminnan käynnistämiselle - ja joissain tilanteissa myös jatkuvuudelle.

Olennainen kysymys yhtiömiehelle on, että miten hän voi varmistua siitä, että kaikki yhtiömiehet sijoittavat myös todellisuudessa jotain yhtiöön, eikä joku vain "elä siivellä". Tätä tarkoitusta varten yhtiömies voi onneksi ottaa asiaa koskevia määräyksiä yhtiösopimukseen. Yhtiösopimushan määrittää yhtiömiesten keskinäiset suhteet toisiinsa. Yhtiösopimuksessa kannattaa muiden asioiden lisäksi sopia siitä, minkä suuruisia ja minkä lajisia panoksia yhtiömiehet yhtiöön sijoittavat. Eri yhtiömiesten panostukset yhtiöön voivat poiketa toisistaan niin laadultaan kuin suuruudeltaankin. Vaikka yhtiömiehet omistavat yhtiön tasapuolisesti ja ovat vastuussa sen velvoitteista viime kädessä kaikella henkilökohtaisella pääomallaan, heillä on kuitenkin vapaus sopia keskenään, mitä kukakin tekee yhtiön hyväksi. Sijoitettavat panokset voivat olla esimerkiksi rahaa tai kalustoa, mutta yhtä hyvin myös työpanosta. Näin ollen voi siis olla, että joku yhtiön omistajista ei kykene tarjoamaan mitään rahallista panosta yhtiölle, mutta hänellä voi olla esimerkiksi yhtiön toiminnan kannalta hyödyllistä osaamista, mikä korvaakin täysin rahalliset sijoitukset hänen osaltaan. Tältä osin avoin yhtiö poikkeaa osakeyhtiöstä, jonka kohdalla osakkaan sitoumus työn tai palvelun suorittamiseen ei voi olla osakkeen merkintähinnan suoritukseksi hyväksyttävää omaisuutta.

Luonnollisesti yhtiömiehen kannattaa harkita tarkkaan kysymystä siitä, miten yhtiösopimukseen pitäisi määrittää kunkin yhtiömiehen panos. Tämä on järkevää sen vuoksi, että ilman yhtiösopimuksen mainintaa aiheesta, on yhtiömiestä hyvin hanakala saada pakotettua suorituksen tekemiseen. Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstäkin velvoittaa yhtiömiestä suorittamaan yhtiölle ainoastaan yhtiösopimuksessa sovitun yhtiöpanoksen. Kuitenkaan lain mukaan yhtiöpanoksesta ei tarvitse sopia. Mikäli yhtiöpanosten tarkka määritteleminen mahdollisimman tasapuolisella ja hyväksyttävällä tavalla tuottaa vaikeuksia, voi yhtiösopimuksen laatimista varten olla viisasta hankkia lainopillista apua.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa