Minilex - Lakipuhelin

Asiakirja voidaan määrätä salaiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleensä viranomaisen asiakirjat ovat julkisia eli kuka tahansa voi saada niistä tiedon halutessaan. Lailla voidaan kuitenkin määrätä jokin asiakirja salaiseksi. Vaihtoehtoisesti viranomainen voi määrätä asiakirjan salaiseksi laissa säädetyin perustein. Tällaista viranomaisen salassapitovelvoitetta kutsutaan asiakirjasalaisuudeksi. Asiakirjasalaisuuden ydin on se, ettei sen piiriin kuuluvasta asiakirjasta anneta tietoja. Viranomainen ei saa näyttää eikä luovuttaa asiakirjan sisältämiä tietoja sivulliselle millään tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa