Minilex - Lakipuhelin

Arvonlisäveroa suoritetaan tavaran ja palvelun myynnistä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvonlisäveroa suoritetaan tavaran ja palvelun myynnistä, joka tapahtuu Suomessa liiketoiminnan muodossa.

Juridisten termien sisältö poikkeaa usein arkikielisestä vastineesta. Määritelmät vaihtelevat myös lakikohtaisesti. Siksi on tärkeää tietää, mitä termillä milloinkin tarkoitetaan. Arvonlisäveroa koskevassa lainsäädännössä tavaran myynnillä tarkoitetaan tavaran omistusoikeuden vastikkeellista luovuttamista. Palvelun myynnillä tarkoitetaan palvelun suorittamista tai muuta luovuttamista vastiketta vastaan.

Tavaralla tarkoitetaan mitä tahansa aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa ja muuta niihin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa. Tavaran myyntinä pidetään myös sellaisen tavaran siirtoa Suomesta toiseen jäsenvaltioon elinkeinonharjoittajan liiketoimia varten, joka kuuluu elinkeinonharjoittajan Suomessa harjoittaman liikkeen omaisuuteen.

Myynnistä ei kuitenkaan ole kyse silloin, kun liikkeen tai liikkeen osan luovutuksen yhteydessä luovutetaan tavaroita ja palveluja sille liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Myyntinä ei samoin edellytyksin pidetä myöskään konkurssin yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen luovuttamista liiketoimintaa jatkavalle konkurssipesälle.

Verovapaus ei sovellu täysin, jos liiketoiminnan jatkaja ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen vain osittain. Siinä tapauksessa verovapaus soveltuu siltä osin, kuin luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.

Apua arvonlisäveroa koskevien sääntöjen tulkintaan saa tarvittaessa lakimieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa