Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvon asettaminen käyttökieltoon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ajoneuvovero tai sen erääntynyt osa on suoritettava määräajassa. Muutoin se asetetaan käyttökieltoon.

Käyttökiellolla tarkoitetaan, että ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siinäkään tapauksessa, että ajoneuvon omistus tai hallinta on siirretty jollekin muulle kuin verovelvolliselle. Ajoneuvon käyttö estetään myös siinä tapauksessa, että ajoneuvosta on maksettava lisäveroa. Valvovan viranomaisen on otettava käyttökiellossa olevan ajoneuvon rekisterikilvet ja rekisteröintitodistus haltuunsa

Ajoneuvo on kuitenkin mahdollista kuljettaa säilytystä varten. Kuljetus tehdään poliisi-, tulli- tai rajavartioviranomaisen kirjallisella luvalla. Ajoneuvo on kuljetettava luvassa määrättyyn paikkaan.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa käyttökiellon. Virasto voi myös  erityisen painavasta syystä määrätä, ettei ajoneuvoon sovelleta käyttökieltoa. Peruutus voidaan tehdä kokonaan tai määräajaksi.

Peruutus voidaan tehdä kahdella edellytyksellä; ensinnäkin siinä tapauksessa, että tuomioistuin on päättänyt aloittaa maksun suorittamatta jättäjää koskevan saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn. Käyttökielto voidaan peruuttaa myös siksi, että ajoneuvon omistaja tai haltija ei tiennyt eikä ole voinutkaan tietä suorittamatta olevasta verosta. Lisäksi edellytetään, että ajoneuvon käytön estämistä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana.

Jos ajoneuvoja koskevassa rekisterissä on ollut ajoneuvon ostajan käytettävissä tieto veronmaksun laiminlyönnistä, ei ajoneuvon käyttökieltoa peruuteta ilman erityistä syytä. Jaksoverotusajalta maksamatta oleva veronsuoritus ei aiheuta ajoneuvon seuraavalle omistajalle käyttökieltoa. Ajoneuvon anastaneelle henkilölle maksuunppantu ja maksamatta jäänyt ajoneuvovero ei myöskään aiheuta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle käyttökieltoa maksamattoman veron johdosta.

Käyttökielto päättyy kun vero on suoritettu. Toinen syy päättymiselle on se, että Liikenteen turvallisuusvirasto jättää lisäveron maksuunpanematta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa