Minilex - Lakipuhelin

Yritysten välinen tuotevastuu


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tuotevastuu tarkoittaa tuotteen valmistajan tai maahantuojan vastuuta tuotteensa aiheuttamista vahingoista. Yritysten välinen tuotevastuu määräytyy yritysten välisen sopimuksen perusteella. Tuotevastuulakia ei sovelleta yritysten välillä, sillä se on kuluttajia suojaava laki. Kuitenkin niissä tilanteissa, joissa yritysten välisessä kaupassa tuote aiheuttaa henkilövahingon, sovelletaan tuotevastuulain säännöksiä.

Tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta säädellään kuluttajaturvallisuuslailla, mutta lakia voidaan soveltaa vain kulutustavaroihin ja ­palveluihin. Sitäkään ei siten sovelleta yritysten välisessä toiminnassa. Muiden kuin kulutuskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden osalta turvallisuusvaatimuksista voidaan sopia sopimuksella. Voidaan esimerkiksi edellyttää, että elinkeinonharjoittajalle toimitettavan koneen on oltava tietyn standardin mukainen ja ylipäätään turvallinen. Virheellisen tuotteen aiheuttamat vahingot korvataan sopimusoikeudellisen vahingonkorvauksen perusteella.

Voit lukea tuotevastuusta lisää Minilexin kattavasta tietovalikoimasta. Löydät tietoa myös yritysten välisestä tuotevastuusta elinkeinonharjoittajien välistä kauppaa koskevista artikkeleista. Nopeiten saat vastauksen kysymykseesi soittamalla lakimiespuhelimeen, jolloin asiantuntija osaa ottaa tilannekohtaiset seikat huomioon.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa