Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuun ja sen soveltamisala


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tuotevastuu tarkoittaa elinkeinonharjoittajan vastuuta tuotevahinkolain tarkoittamasta tuotevahingosta kuluttajalle. Lain tarkoituksena on taata, ettei kuluttajien saataviin päätyisi vaarallisia tuotteita.

Tuotevastuulakia sovelletaan silloin, kun tuotteesta aiheutuu vahinkoa henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle. Tuote tarkoittaa lain mukaan irtainta esinettä mutta ei toisen maalla olevaan rakennusta. Myös sähköön sovelletaan tuotetta koskevia säännöksiä. Vaikka tuote olisi liitetty toiseen irtaimeen esineeseen tai kiinteistöön, tuotteesta aiheutuneeseen vahinkoon sovelletaan tuotevastuulakia.

Laki ei koske kuitenkaan tuotteesta sille itselleen aiheutunutta vahinkoa, ydinvastuulaissa tarkoitettua vahinkoa tai osatuotteesta tuotteelle aiheutunutta vahinkoa, jos osatuote oli liitetty tuotteeseen ennen tuotteen liikkeelle laskemista. 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa