Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuun perusteella korvattavat vahingot


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuulain mukaan korvaus tuotevahingosta määrätään noudattamalla soveltuvin osin vahingonkorvauslakia. Vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta. Milloin vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla tai julkista valtaa käytettäessä, tai milloin muissa tapauksissa on erittäin painavia syitä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Henkilövahinkoina korvataan esimerkiksi tarpeelliset sairaanhoitokustannukset, ansionmenetys sekä kipu, särky sekä tilapäinen ja pysyvä haitta. Esinevahinkoina korvataan muun muassa esineen korjauskustannukset, arvon aleneminen sekä tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Henkilövahingoissa lähtökohta on vahinkojen korvaaminen täysimääräisenä. Yksityiskäyttöön tarkoitettuihin esineisiin kohdistuneissa vahingoissa korvausvelvollisuutta ei ole, jos omaisuuden arvo on alle määritellyn omavastuun.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »