Minilex - Lakipuhelin

Vuokrahuoneiston välitys ja välitysliike


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Vuokrahuoneiston välitys on kyseessä silloin, kun välittäjän päämääränä on saattaa osapuolet kosketuksiin toistensa kanssa asuinhuoneistoa tai liikehuoneistoa koskevan huoneenvuokrasopimuksen aikaansaamiseksi. Tulon tai muun taloudellisen edun tavoitteleminen kuuluu olennaisena osana vuokrahuoneiston välitykseen. Toiminnalla on siis tähdättävä taloudelliseen tulokseen. Kiinteistönvälitysliike ja vuokrahuoneiston välitysliike ovat siis molemmat välitysliikkeitä. Välitysliikkeellä tarkoitetaan sitä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen saattaa osapuolet kosketuksiin toistensa kanssa saadakseen aikaan välityskohdetta koskevan kaupan, vaihdon tai vuokrasopimuksen tai muun käyttöoikeuden luovutussopimuksen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa