Minilex - Lakipuhelin

Velkojainkokouksen koolle kutsuminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kun tuomioistuin on asettanut velallisen konkurssiin ja määrännyt pesänhoitajan konkurssipesään, pesänhoitajan tehtävänä on kutsua koolle velkojainkokous. Ensimmäisen velkojainkokouksen pitämiselle on laissa määritelty aikarajat, jonka kuluessa se on pidettävä. Muutoin konkurssimenettelyn aikana velkojainkokous on pidettävä tarpeen vaatiessa.

Velkojatoimikunnalla ja velkojilla on tietyin ehdoin oikeus vaatia velkojainkokouksen koolle kutsumista. Jos pesänhoitaja laiminlyö velkojatoimikunnan tai velkojien vaatimuksen kutsua velkojainkokous koolle, asia voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuin voi vaatimuksesta velvoittaa pesänhoitajaa kutsumaan kokouksen koolle. Velkojien kokoukseen on toimitettava kutsu tiedossa oleville velkojille sekä velalliselle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »