Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvauksen vanhentuminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssimenettelyn aikana vahinkoa kärsineen osapuolen oikeus vaatia vahingonkorvausta pesänhoitajalta, velkojilta tai velalliselta on voimassa vain tietyn ajan. Oikeus vaatia vahingonkorvausta vanhenee yleisen velan vanhentumisajan kuluessa. Vanhentumisajan katkaiseminen on kuitenkin mahdollista, jolloin vahinkoa kärsinyt taho ei menetä oikeuttaan vaatia vahingonkorvausta. Vahingonkorvauksen vanhentuminen on velan vanhentumisesta annetun lain mukaan katkaistava ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut vahinkoon johtaneesta tapahtumasta.

Siihen, milloin vanhentumisaika alkaa kulua, tulee sovellettavaksi velan vanhentumisesta annetun lainsäädännön osittain vaikeaselkoiset säännökset. Vanhentumisajan alkaminen riippuu myös siitä, kenen asianosaisen toimenpiteestä tai päätöksestä on kulloinkin kyse.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa