Minilex - Lakipuhelin

Velallisselvityksen vähimmäissisältö


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Velallisselvitys täydentää pesäluettelon velallisen taloudellisesta asemasta antamaa kuvaa. Velallisselvityksen tarkemmasta sisällöstä säädetään konkurssilaissa. Selvityksestä tulee ensinnäkin käydä ilmi konkurssivelallisen omistus- ja konsernisuhteet, velallisen kirjanpidon hoitaminen ja velallisen toiminnan johtamisessa mahdollisesti käytetyt välikädet. Selvityksen sisältöön kuuluu lisäksi selvitys konkurssin pääasiallisista syistä.

Velallisselvityksestä tulee käydä ilmi myös velallisen läheisille maksetut palkat ja palkkiot sekä velallisen taloudellisen toiminnan jo toteutettu tarkastaminen ja mahdolllsen tarkastamisen tarve. Velallisselvityksessä pesänselvittäjän tulee myös tehdä selkoa sellaisista seikoista, jotka voivat olla merkityksellisiä liiketoimintakiellon määräämisen tai konkurssin jatkamisen kannalta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa