Minilex - Lakipuhelin

Velallisen kirjanpidon loppuun saattaminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajan velvollisuuksiin konkurssissa kuuluu huolehtia velallisen kirjanpidon loppuun saattamisesta. Konkurssivelallisen kirjanpito pitää tehdä konkurssin alkamiseen saakka, minkä lisäksi konkurssin alkamiseen päättyneeltä tilikaudelta laaditaan tilinpäätös. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pesänhoitaja kerää tositteet ja kirjanpitotoimisto hoitaa kirjanpidon.

Jos kirjanpito on ollut niin puutteellista, että sen perusteella ei voida laatia luotettavaa tilinpäätöstä, ei velallisen kirjanpitoa tarvitse saattaa loppuun. Velvollisuutta konkurssivelallisen kirjanpidon loppuun saattamiseen ei ole myöskään silloin, kun kirjanpidon loppuun saattamista ja tilinpäätöksen laatimista ei voida pitää perusteltuna konkurssipesän varojen vähäisyyden tai muun syyn vuoksi.

Velallisen kirjanpitoaineisto kuuluu konkurssipesään ja se tulee luovuttaa konkurssipesälle, jos se on muun kuin velallisen hallussa. Konkurssipesä on velvoitettu korvaamaan ainoastaan aineiston toimittamisesta aiheutuvat kustannukset eli käytännössä kopiointi- ja lähetyskulut.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »