Minilex - Lakipuhelin

Vapautus perintö- tai lahjaverovelvollisuudesta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Verovelvollisen on mahdollista saada hakemuksesta osittainen tai täydellinen vapautus perintö- ja lahjaverosta, viivekorosta, viivästyskorosta ja jäämämaksusta sekä lykkäyksen johdosta suoritettavasta korosta. Verovelvollisen tulee tehdä hakemus Verohallinnolle.

Vapauttamisen edellytyksenä voi olla se, että verovelvollisen veronmaksukyky on oleellisesti heikentynyt esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai muun erityisen syyn takia. Vapautus voidaan myöntää myös silloin, kun veron suorittaminen vaarantaisi selvästi maa- tai metsätalouden toimintaa tai muuta yritystoimintaa. Vapauttamisen edellytyksenä voi lain mukaan olla myös se, että veron suorittaminen jostakin muusta erityisestä syystä olisi ilmeisesti kohtuutonta verovelvollista ajatellen. Vapauttamisen syyt voivat näin olla melko moninaiset.

Verohallinto voi myös päättää veron palauttamisesta tai alentamisesta, kun pesäosuuden tai lahjan arvo on merkittävästi alentunut sen jälkeen, kun verovelvollisuus alkoi. Verohallinto päättää asiasta hakemuksesta erityisten syiden pohjalta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa