Minilex - Lakipuhelin

Vapaa todistusteoria –vapaa todistusharkinta


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vapaaseen todistusteoriaan kuuluu vapaa todistusharkinta, jonka mukaan tuomioistuimella on valta vapaasti harkita sille esitetyn näytön todistusarvo. Oikeuden tulee, harkittuaan huolellisesti kaikkia esiin tulleita seikkoja, päättää, mitä asiassa on pidettävä totena.

Tuomioistuin ratkaisee siis näyttöä objektiivisesti arvioiden sen, onko todisteilla näytetty jokin väitetty tai kiistetty seikka toteen. Tuomioistuimen harkinnan tulee olla objektiivista ja rationaalista, ja tuomioistuimella on ratkaisuistaan perusteluvelvollisuus. Vapaasta todistusharkinnasta on dispositiivisissa riita-asioissa poikkeus, jonka mukaan asianosaisen tunnustamaa seikkaa pidetään totena, eikä tuomioistuin voi näytön perusteella näissä tapauksissa tunnustusta koskevan seikan kohdalla päätyä todistusharkinnassa tunnustamisen vastaiseen lopputulokseen.

Vapaaseen todistusteoriaan kuuluu myös toinen osatekijä, vapaa todistelu. Se puolestaan liittyy siihen, että asianosaiset saavat esittää näyttöä useilla eri keinoilla ja tuomioistun itse päättää, mikä todistusarvo niille asian käsittelyssä annetaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »