Minilex - Lakipuhelin

Vammaisten henkilöiden oikeus itsenäisyyteen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Vammaisilla henkilöillä tulee olla oikeus itsenäisyyteen, yhteiskuntaan sopeutumiseen ja yhteiskunnalliseen elämään osallistumiseen riippumatta heidän iästään, vammansa luonteesta tai sen alkuperästä. Valtion on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin turvatakseen tämän oikeuden. Sen täytyy järjestää vammaisille henkilöille ohjausta ja koulutusta, myös ammatillista koulutusta. Valtion tulee edistää vammaisten henkilöiden työhön pääsyä sellaisin keinoin, jotka kannustavat työnantajia ottamaan palvelukseensa vammaisia työntekijöitä. Vammaisten henkilöiden oikeutta yhteiskunnalliseen elämään osallistumiseen on edistettävä teknisin apuvälinein, jotka poistavat mahdolliset kommunikaatioesteet tai esteet liikkumiselle. Heille on järjestettävä asuminen ja mahdollisuus osallistua kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan sekä tarpeelliset kuljetuspalvelut.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa