Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen ratkaisu jako-osuudesta sovinnon yhteydessä


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kaikkien velkojien suostumus ei ole edellytyksenä sovinnon vahvistamiselle konkurssissa. Niiden velkojien, jotka sovintoon eivät suostu, on kuitenkin saatava sovinnon perusteella saman verran suoritusta eli jako-osuutta kuin he saisivat konkurssimenettelyn jatkuessa loppuun asti.

Velkoja, joka on vastustanut sovintoa konkurssissa tai jättänyt vastaamatta velallisen sovintoehdotukseen, on oikeus vaatia tuomioistuimelta ratkaisua siitä, vastaako velkojalle sovinnon perusteella tarjottu jako-osuus hänelle lopullisesti tulevaa jako-osuutta, siinä tapauksessa, että konkurssi jatkuisi lopputilitykseen asti. Velkojalla on tietty laissa säädetty määräaika saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi kysymys siitä, vastaako sovinnossa tarjottu jako-osuus velkojalle lain mukaan kuuluvaa vähimmäismäärää. Velallisen tehtävänä on huolehtia siitä, että velkojat saavat tiedoksiannon sovinnosta.

Kun velkoja saa tiedon sovintoehdotuksesta, alkaa kulua velkojan määräaika esittää tuomioistuimelle vaatimus ratkaisuksi jako-osuuden oikeamääräisyydestä. Velallisella on kuitenkin oikeus tulla asiassa kuulluksi, jos velkoja esittää tuomioistuimelle vaatimuksen sovintoehdotuksessa tarjotun jako-osuuden oikeamääräisyydestä. Tuomioistuimen tässä asiassa antamaan päätökseen on mahdollisuus hakea erikseen muutosta valittamalla.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »