Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastuspöytäkirja


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tilintarkastaja voi esittää yhteisön tai säätiön hallitukselle, hallintoneuvostolle, toimitusjohtajalle tai muulle vastuuvelvolliselle huomautuksia sellaisista seikoista, joita ei esitetä tilintarkastuskertomuksessa.

Edellä tarkoitetut seikat merkitään tilintarkastuspöytäkirjaan. Tilintarkastuspöytäkirja tulee antaa sille yhteisön tai säätiön toimielimelle, jonka tehtävänä on huolehtia yhteisön tai säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Kyseisen toimielimen tulee käsitellä annettu tilintarkastuspöytäkirja viipymättä, sekä säilyttää se luotettavalla tavalla.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa