Minilex - Lakipuhelin

Valtion tilintarkastuslautakunta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Valtion tilintarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen yleisestä ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Sillä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Kaikkien tilintarkastuslautakunnan jäsenien tulee olla tilintarkastukseen hyvin perehtyneitä henkilöitä. Lisäksi vähintään kahden jäsenen tulee olla oikeustieteen kandidaatteja tai maistereita.

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Muista jäsenistä yhdellä tulee olla asiantuntemusta yhteisöoikeuden tutkimus- ja opetustoiminnasta, yhdellä laskentatoimen ja kirjanpidon tutkimus- ja opetustoiminnasta, yhden edustaa KHT- ja yhden HTM-tilintarkastajia sekä kahdella olla elinkeinoelämän asiantuntemusta. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät saa olla KHT- tai HTM-tilintarkastajia. Muutenkin enemmistö lautakunnan jäsenistä tulee olla muita kuin KHT- tai HTM-tilintarkastajia.

Valtion tilintarkastuslautakunnan päätöksistä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa