Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastuksen kansainvälinen valvonta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tilintarkastuksen kansallisen valvonnan lisäksi tilintarkastuslaissa säädetään kansainvälisestä yhteistyöstä tilintarkastuksen valvonnassa.

Tilintarkastuslain mukaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan on pyynnöstä toimitettava valvonnan kannalta tarpeellisia asiakirjoja ja muita tietoja sellaiselle ETA-valtion valvontaelimelle, joka kotimaassaan lain nojalla hoitaa vastaavia tehtäviä.

ETA-valtioiden valvontaelinten lisäksi Keskuskauppakamarin tlintarkastuslautakunnan on toimitettava tietoja tietyille muun kuin ETA-valtioiden tilintarkastusta valvoville elimille. Tästä velvollisuudesta on säädetty tarkemmin tilintarkastuslaissa. Tiedonantovelvollisuus voi perustua esimerkiksi konsernitilinpäätöksen laatimiseen rajat ylittävissä konserneissa tai tietojenvaihdosta valvontaelimen kanssa tehtyyn erityiseen sopimukseen

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan tulee ryhtyä valvontatoimenpiteisiin ETA-valtion valvontaelimen pyynnöstä, taikka antaa pyynnön esittäneen valvontaelimen osallistua toimenpiteiden suorittamiseen. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta voi kieltäytyä edellä tarkoitetun pyynnön toteuttamisesta painavasta syystä. Lautakunta voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta myös silloin, mikäli pyynnössä tarkoitettua tekoa taikka tilintarkastajaa koskeva seuraamusmenettely on Suomessa vireillä, taikka siitä on Suomessa annettu lainvoimainen päätös tai tuomio.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa