Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastaja on luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Velvollisuudesta valita tilintarkastaja säädetään tilintarkastuslaissa. TIlintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkastuslaissa KHT- tai HTM-tilintarkastajaksi hyväksyttyä luonnollista henkilöä tai KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisöä.

KHT ja HTM-tilintarkastajien hyväksymisen edellytyksistä säädetään tarkemmin tilintarkastuslaissa. Tilintarkastajaksi hyväksytyn henkilön on ennen tilintarkastajaksi rekisteröintiä annettava tuomioistuimelle tilintarkastajan vakuutus.

KHT-yhteisöllä tarkoitetaan tilintarkastajista koostuvaa yhteisöä, joka Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta on hakemuksesta hyväksynyt KHT-yhteisöksi ja jolla on edellytykset toimia riippumattomana tilintarkastusyhteisönä. KHT-yhteistö voi olla osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö. HTM-tilintarkastajista yhteisön hyväksyy puolestaan Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta. KHT ja HTM-yhteisöjen hyväksymisestä ja rekisteröinnistä säädetään tarkemmin tilintarkastuslaissa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa