Minilex - Lakipuhelin

Tarpeeton joutokäynti on rajoitettu muutamaan minuuttiin


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa on käsiteltävä siten, ettei sen moottorista ja muista laitteista aiheudu liiallista melua tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustaville henkilöille tai ympäristölle. Myös ilman pilaantumista on vältettävä, ja ajoneuvon joutokäyntiä on lisäksi asetuksella rajoitettu.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Mikäli ulkoilman lämpötila on kuitenkin alle -–15 ºC, saa moottoria ennen ajoon lähtemistä käyttää enintään neljä minuuttia. Traktorin, moottorityökoneen ja auton alustalle rakennetun työkoneen moottoria saa kuitenkin käyttää ennen ajoneuvolla tai koneella tehtävän työn aloittamista sen aikaa, kuin on tarpeen ajoneuvon toimintavalmiiksi saattamiseksi.

Joutokäynnin kielto ei kuitenkaan koske kiireellisessä tehtävässä olevaa hälytysajoneuvoa, poliisin virkatehtävässä käyttämää ajoneuvoa, eikä ajoneuvoa, joka odottaa pääsyä katsastuksen osana toimitettavaan pakokaasumittaukseen. Kielto ei myöskään koske ajoneuvoa, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus tai pääasiallisen käyttötarkoituksen edellyttämä lisälaite, kuten jätteenpuristin, kompressori, pumppu tai nostolava, vaatii moottorin käyttämistä.

Jokaisen ajoneuvon kuljettajan on vältettävä tarpeetonta joutokäyntiä sekä tarpeettomia pakokaasuja. Tarpeettomasta joutokäynnistä ajoneuvon kuljettajaa voidaan rangaista pysäköintivirhemaksulla.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »