Minilex - Lakipuhelin

Takaus ja korkojen vähennyskelpoisuus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Lain mukaan takaaja voi vähentää verotuksessa sitoumuksensa, eli takauksen, perusteella suorittamansa velan tai sen suorittamista varten ottamansa velan korot. Velkojen korot ovat vähennyskelpoisia päävelallisen maksukyvyttömäksi toteamishetkestä alkaen.

Kriteeri sille, että takaaja voi vähentää velan korot, on se, että päävelallinen olisi voinut vähentää korot omaan elinkeinotoimintaansa tai maatalouteen kohdistuvina korkoina. Tämä kriteeri rajaa vähennyskelpoisuuden ulkopuolelle muunlaisten velkojen, kuten asuntolainojen, korot. Korkovähennys kohdennetaan samalle verovuodelle, jona korot on tosiasiallisesti maksettu.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa