Minilex - Lakipuhelin

Takaajan yläikäraja


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Suomen lain mukaan henkilöstä tulee täysivaltainen ja oikeustoimikelpoinen 18 vuotta täytettyään. Oikeustoimikelpoinen henkilö voi tehdä omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskevia oikeustoimia, eli esimerkiksi takauksia, sitovasti. Laki ei aseta takaajan iälle mitään yläikärajaa.

Tuomioistuin voi julistaa täysi-ikäisen henkilön vajaavaltaiseksi, mikäli hän on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Vajaavaltainen henkilö ei voi vallita omaisuuttaan eikä tehdä itseään koskevia sitovia oikeustoimia. Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi ei sido häntä itseään. Vajaavaltaisen edunvalvojan antama suostumus voi muuttaa vajaavaltaisen oikeustoimen, kuten takauksen, päteväksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa