Minilex - Lakipuhelin

Salassapitovelvollisuus yrityssalaisuuksien suojana


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Sopimusosapuolet ovat velvollisia pitämään salassa sopimuksen perusteella saamansa toisen osapuolen liiketoimintaa koskevat tiedot. Salassapitovelvollisuus edellyttää, että tietoa vastaanottava osapuoli tekee salassapitositoumuksen. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi ottamalla sopimukseen salassapitovelvollisuutta koskeva ehto.

Salassapitovelvollisuuden perusteella sopimusosapuolet ovat velvollisia pitämään sopimussuhteen perusteella saamansa tiedot salassa sopimuksen ulkopuolisilta toimijoilta. Salassapitovelvollisuutta koskevaa sopimusta tai sopimusehtoa laadittaessa voi olla hyvä käyttää asiantuntijan apua, jotta sopimussuhteessa ei synny väärinkäsityksiä sopimuksella saatujen tietojen käyttämisestä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa