Minilex - Lakipuhelin

Rikesakon saattaminen tuomioistuimen käsiteltäväksi


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli henkilö on saanut rikesakkomääräyksen ja on siihen tyytymätön, hänellä on oikeus saattaa asia yleisen alioikeuden käsiteltäväksi.

Hänen tulee ilmoittaa asia viikon kuluessa rikesakkomääräyksen tiedoksisaamisesta sen paikkakunnan alioikeuden kansliaan, jossa rikkomus on tehty. Ilmoitukseen on liitettävä mukaan myös ilmoittajan saama rikesakkomääräys sekä hänen postiosoitteensa. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä henkilökohtaisesti paikan päällä, vaan ilmoitus voidaan toimittaa myös maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa