Minilex - Lakipuhelin

Perintöveron suuruus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perintöveron suuruus riippuu perinnönsaajan sukulaisuussuhteesta perittävään sekä perittävän omaisuuden arvosta.

Ensimmäisessä perintöveroluokassa, johon kuuluvat perinnönjättäjän lähimmät sukulaiset ja muun muassa aviopuoliso verotus on hieman kevyempää kuin toisessa luokassa, johon kuuluvat kaikki muut mahdolliset perinnön saajat, esimerkiksi kaukaisemmat sukulaiset ja ei-sukulaiset.

Perintöveroa maksetaan vain verovapaan 20 000 euron ylimenevästä osasta kulloinkin kyseeseen tulevan perintöveroluokan mukaisesti. Jos perillinen kuuluu ensimmäiseen veroluokkaan ja perittävä osuus on arvoltaan 20 000 – 40 000 euroa maksetaan veroa vakioerä 100 euroa sekä alarajan ylimenevästä osasta 8%, perintöosan arvon ollessa 40 000 – 60 000 euroa veroa maksetaan 1700 euroa sekä 11% alarajan ylittävältä osalta. Osuuden arvon ollessa 60 000 – 200 000 euroa vakioerä on 3900 euroa ja veroprosentti ylimenevästä osasta 14. Arvon taas ollessa 200 000 – 1 000 000 euroa on vakioerä 23 500 euroa ja veroprosentti alarajan ylimenevästä osasta 17.  Jos perittävän osuuden arvo ylittää 1 000 000 euroa on vakioerä 159 500 euroa ja alarajan ylittävän osuuden veroprosentti 20.

Toisen perintöveroluokan mukaisesti perintövero on 20 000 – 40 000 euron perintöosasta 21% alarajan ylittävältä osalta ja vakioerä 100 euroa. 40 000 – 60 000 euron osuuden kohdalla vakioerä puolestaan on 4300 euroa ja veroprosentti luokan alarajan ylittävästä osasta 27. Osuuden arvon ollessa 60 000 – 1 000 000 euroa on vakioerä 9700 ja alarajan ylittävän osuuden veroprosentti 33. Yli 1 000 000 perintöosasta perintöveroa taas maksetaan vakioerä 319 900 euroa sekä alarajan ylittävältä osalta 36%.

Vainajan tavanomainen koti-irtaimisto on kuitenkin 4000 euroon asti verovapaata ja lisäksi vainajan puoliso sekä vainajan alaikäinen lapsi saavat tehdä perintöosuudestaan eräitä vähennyksiä. Puolisolla on myös oikeus niin sanottuun puolisovähennykseen, joka tarkoittaa, että hänellä on oikeus vähentää perintöosuudestaan 90 000 euroa. Alaikäisellä lapsella puolestaan on oikeus alaikäisyysvähennykseen, eli 60 000 euron vähentämiseen perintöosastaan. Näissä tilanteissa veroa maksetaan vain vähennyksen ylittävältä osalta. Perintöverosta on mahdollista tehdä myös eräitä muita vähennyksiä.

Huomioon kannattaa myös ottaa, että mahdollinen saatu ennakkoperintö lisätään varsinaisessa perinnönjaossa perintöosan arvoon, joten se voi nostaa veroprosenttia.

Lisätietoja perintöveron suuruudesta voi kysellä esimerkiksi lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa