Minilex - Lakipuhelin

Perintövero määrä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perintöveron määrä riippuu ensinkin perittävän omaisuuden arvosta ja lisäksi myös perinnönsaajan sukulaisuussuhteesta perinnönjättäjään. Perintövero tulee maksettavaksi kaikesta yli 20 000 euron perinnöstä ja vero määräytyy maksettavaksi huolimatta siitä, onko perinnön saannin taustalla sukulaisuus vai testamentti. Veron määrä lasketaan jokaiselle perillisille erikseen saatavan perinnön käyvän arvon mukaisesti vainajan omaisuudesta laaditun perukirjan ja erillisen perinnöstä annettavan veroilmoituksen perusteella. Perintöverosta on kuitenkin mahdollista tehdä joitakin vähennyksiä ja lisäksi huomioon kannattaa ottaa, että mahdollinen aiemmin saatu ennakkoperintö lisätään varsinaisessa perinnönjaossa perinnön arvoon, joten se voi nostaa veroprosenttia.

Perintöverotuksessa on käytössä kaksi veroluokkaa, joista ensimmäiseen kuuluvat vainajan aviopuoliso, vainajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perilliset – eli lapset, lapsenlapset, vanhemmat, isovanhemmat ja niin edelleen –,  vainajan aviopuolison suoraan alenevassa polvessa olevat perilliset, sekä eräässä tapauksessa vainajan kihlakumppani. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvana pidetään myös sellaista vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elänyttä henkilöä, jonka kanssa vainaja on aiemmin ollut avioliitossa tai jonka kanssa hänellä on – tai on ollut – yhteinen lapsi. Nykyisin myös ottovanhemmat ja ottolapset ovat samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. Toiseen veroluokkaan puolestaan kuuluvat kaikki muut mahdolliset perinnönsaajat.

Perintöveron määrä määräytyy siis perintöveroluokan ja luokan sisällä perittävän omaisuuden arvon mukaisesti. Omaisuuden arvon mukaan saatavasta perinnöstä maksetaan niin sanottu vakioerä, joka vaihtelee perinnön arvon mukaan, sekä kunkin arvoluokan alarajan ylittävältä osalta perinnön arvon mukaan nouseva prosenttiosuus. Perintöverotus on ensimmäisessä veroluokassa kevyempää kuin toisessa.

Jos perillinen kuuluu ensimmäiseen veroluokkaan ja perittävä osuus on arvoltaan 20 000 – 40 000 euroa maksetaan veroa vakioerä 100 euroa sekä alarajan ylimenevästä osasta 8%, perintöosan arvon ollessa 40 000 – 60 000 euroa veroa maksetaan 1700 euroa sekä 11% alarajan ylittävältä osalta. Osuuden arvon ollessa 60 000 – 200 000 euroa vakioerä on 3900 euroa ja veroprosentti ylimenevästä osasta 14. Arvon taas ollessa 200 000 – 1 000 000 euroa on vakioerä 23 500 euroa ja veroprosentti alarajan ylimenevästä osasta 17.  Jos perittävän osuuden arvo ylittää 1 000 000 euroa on vakioerä 159 500 euroa ja alarajan ylittävän osuuden veroprosentti 20.

Toisen perintöveroluokan mukaisesti perintövero on 20 000 – 40 000 euron perintöosasta 21% alarajan ylittävältä osalta ja vakioerä 100 euroa. 40 000 – 60 000 euron osuuden kohdalla vakioerä puolestaan on 4300 euroa ja veroprosentti luokan alarajan ylittävästä osasta 27. Osuuden arvon ollessa 60 000 – 1 000 000 euroa on vakioerä 9700 ja alarajan ylittävän osuuden veroprosentti 33. Yli 1 000 000 perintöosasta perintöveroa taas maksetaan vakioerä 319 900 euroa sekä alarajan ylittävältä osalta 36%.

Tarkempaa tietoa perintöveron määräytymisestä ja esimerkiksi erilaisista siitä tehtävistä vähennyksistä voi tiedustella ammattilaisilta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa