Minilex - Lakipuhelin

Perintövero ei-sukulaiselle


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perintöveron suuruus määräytyy perittävän omaisuuden arvon sekä perinnönsaajan ja perinnönjättäjän välisen sukulaisuussuhteen mukaisesti. Ei-sukulaiselle perintövero on suurempi kuin perinnönjättäjän läheiselle sukulaiselle, sillä ei-sukulaiset kuuluvat perintöverotuksen toiseen veroluokkaan.

Ei-sukulaiset maksavat perintöveroa kaikesta yli 20 000 euron arvoisesta perinnöstä ja veron määrä lasketaan jokaiselle perinnönsaajalle erikseen saatavan perinnön käyvän arvon mukaisesti vainajan omaisuudesta laaditun perukirjan ja erillisen perinnöstä annettavan veroilmoituksen perusteella.

Perintöverotuksen toiseen veroluokkaan kuuluvat kaikki muut henkilöt paitsi vainajan aviopuoliso, vainajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perilliset – eli lapset, lapsenlapset, vanhemmat, isovanhemmat ja niin edelleen –,  vainajan aviopuolison suoraan alenevassa polvessa olevat perilliset, eräässä tapauksessa vainajan kihlakumppani sekä sellainen vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elänyt henkilö, jonka kanssa vainaja on aiemmin ollut avioliitossa tai jonka kanssa hänellä on – tai on ollut – yhteinen lapsi. Myös ottovanhemmat ja –lapset kuuluvat ensimmäiseen veroluokkaan.

Perintövero määräytyy siis ensinkin veroluokan ja luokan sisällä perittävän omaisuuden arvon mukaisesti. Perinnöstä maksetaan niin sanottu vakioerä, joka vaihtelee perinnön arvon mukaan, sekä kunkin arvoluokan alarajan ylittävältä osalta omaisuuden arvon mukaisesti nouseva prosenttiosuus. Perintöverotuksessa myös mahdollinen aiemmin saatu ennakkoperintö otetaan huomioon perintöosan arvoa määriteltäessä, se voi siis nostaa maksettavaksi koituvaa perintoveroa.

Toisen perintöveroluokan mukaisesti perintövero on 20 000 – 40 000 euron perintöosasta 21% alarajan ylittävältä osalta ja vakioerä 100 euroa. 40 000 – 60 000 euron osuuden kohdalla vakioerä puolestaan on 4300 euroa ja veroprosentti luokan alarajan ylittävästä osasta 27. Osuuden arvon ollessa 60 000 – 1 000 000 euroa on vakioerä 9700 ja alarajan ylittävän osuuden veroprosentti 33. Yli 1 000 000 perintöosasta perintöveroa taas maksetaan vakioerä 319 900 euroa sekä alarajan ylittävältä osalta 36%.

Lisätietoja perintöveron suuruudesta voi kysellä esimerkiksi lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa