Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut ja sovinto


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikuluilla tarkoitetaan oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia. Asiat saattavat toisinaan päättyä myös sovintoon. Oikeudenkäymiskaaressa ei ole oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaa erillistä säännöstä sen varalta, että asiassa päädytään sovintoon. Oikeuskäytännöllä on merkitystä ratkaistaessa oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta sovintotapauksissa.

Oikeuskäytännön perusteella sovinto käsittäisi myös asianosaisten oikeudenkäyntikulut. Sovintotilanteessa asianosaiset vastaavat lähtökohtaisesti itse kuluistaan, mikäli asiassa ei ole sovittu muuta. Asianosaiset voivat myös halutessaan sopia keskenään saattavansa oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeuskäytännössä on katsottu, että kulukysymystä koskeva ratkaisu tulisi perustaa melko vapaaseen kohtuusharkintaan, joka noudattaa soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä.

Jos asiassa päädytään sovintoon, asianosaiset vastaavat siis lähtökohtaisesti itse oikeudenkäyntikuluistaan, jos asiassa ei ole sovittu muuta. Asianosaiset voivat niin halutessaan ja sopimalla yhdessä asiasta saattaa oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen myös tuomioistuimen ratkaistavaksi. Oikeudenkäyntikuluista sovintotilanteissa kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »