Minilex - Lakipuhelin

Mitä ovat valtion virkamiehet?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Virkamies on aina valtion palveluksessa ja hän työskentelee virkasuhteessa. Virkasuhde tarkoittaa julkisoikeudellista palvelussuhdetta, jonka osapuolina ovat virkamies ja valtio. Virkamies suorittaa työt ja valtio on työnantajana.

Virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Virkamies, jonka tehtäviin kuuluu edustaa valtiota työnantajana, ei saa toimia valtioon palvelussuhteessa olevia edustavassa yhdistyksessä sellaisessa asemassa, että yhdistyksessä toimiminen on ristiriidassa sanotun virkatehtävän kanssa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa