Minilex - Lakipuhelin

Mitä on tuotevastuu?


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuulla tarkoitetaan vahingonkorvausvelvollisuutta, joka aiheutuu tuotevahingosta. Tuotevastuuseen liittyvän lainsäädännön yhtenä tarkoituksena on ollut saada tuotteiden valmistajat valvomaan tuotteitaan ja siten turvallisempia tuotteita markkinoille ja kuluttajille. Tuotevastuu on ankaraa vastuuta, joka ei edellytä huolimattomuutta. Toisin sanoen vahingonkärsijän ei tarvitse osoittaa, että vahingosta vastuussa oleva olisi toiminut huolimattomasti.

Tuotevastuun sisältämät vahingot eli vahingot, joista kuluttajalla on oikeus saada korvausta, ovat tuotteesta henkilölle tai vahingon tapahtumisen aikaan yksityiseen kulutukseen tarkoitetulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Tuotevastuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat tuotteelle itselleen eikä osatuotteesta tuotteelle aiheutunutta vahinkoa, jos osatuote oli liitetty tuotteeseen ennen kuin itse tuote oli laskettu markkinoille. Tuotevastuuta ei sovelleta myöskään ydinvastuulainsäädännössä tarkoitettujen vahinkojen korvaamiseen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »