Minilex - Lakipuhelin

Mikä on vaaranmerkintärikkomus?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Joka suorittaessaan rakennustyötä, maansiirtotyötä tai vesirakentamista, rakentaessaan tie-, raide- tai vesiliikenneväylää tai vastatessaan kadun tai muun liikenneväylän kunnosta tai ollessaan vastuussa yleisesti liikkumiseen käytetyssä paikassa olevasta kaivosta, kuopasta tai avannosta tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti merkitsemättä hengen tai terveyden vaaran tai muuten varoittamatta siitä, syyllistyy vaaranmerkintärikkomukseen.

Vaaranmerkintärikkomuksesta tuomitaan myös se, joka oikeudettomasti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta poistaa hengen tai terveyden vaarasta ilmoittavan merkin.

Rangaistuksena vaaranmerkintärikkomuksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa