Minilex - Lakipuhelin

Luonnonsuojeluohjelma merkittävien luontoarvojen turvaajana


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Ympäristöministeriö voi laatia luonnonsuojeluohjelman valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen turvaamiseksi. Luonnonsuojeluohjelman tarkoituksena on varata alueita luonnonsuojelua varten. Luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella tehtävät toimenpiteet ovat rajoitettuja. Alueilla ovat kiellettyjä kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka vaarantavat alueen suojelun tarkoituksen. Myös viranomaisten on toiminnassaan otettava huomioon luonnonsuojeluohjelmat ja niiden tarkoitukset.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää poikkeusluvan luonnonsuojeluohjelma-alueilla suoritettavista toimenpiteistä. Poikkeuksen edellytyksenä on, että suojelun tarkoitus ei tällöin merkittävästi vaarannu. Ympäristöministeriö voi luopua luonnonsuojeluohjelman toteuttamisesta siltä osin, kuin suojeltavat luonnonarvot ovat vähentyneet, eivät vaadi luonnonsuojeluohjelman tasoista suojelua tai luonnonsuojelualue estää yleisen edun kannalta tärkeän hankkeen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa