Minilex - Lakipuhelin

Vesitaloushankkeiden lupaharkinnassa sovelletaan intressivertailua


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Ympäristönsuojeluhankkeet ja vesitaloushankkeet menevät osittain lupajärjestelmässä päällekkäin. Sekahankkeilla tarkoitetaan tilanteita, joissa hankkeeseen vaaditaan vesilainsäädännön mukainen lupa sekä ympäristönsuojelulainsäädännön mukainen ympäristölupa. Sekahankkeissa luvat käsitellään viranomaisissa yhdessä.

Vesilainsäädännön lupaharkinta perustuu pitkälti intressivertailuun. Vesihankkeelle myönnetään lupa, jos siitä saatu hyöty ylittää siitä aiheutuvan haitan. Ehdoton este rakentamiselle on kuitenkin siitä aiheutuva merkittävä ympäristöhaitta tai jos siitä aiheutuu vaaraa terveydelle. Hankkeen tulee lisäksi olla kaavoituksen ja luonnonsuojelulainsäädännön mukainen.

Vesihankkeissa lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto. Lupaviranomainen antaa luvan yhteydessä tiedoksi luvan voimassaolon, joka voi olla enintään 10 vuotta. Luvassa voidaan antaa myös muita määräyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa