Minilex - Lakipuhelin

Toimenpidekiellon merkitys luonnonsuojelualueella


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi määrätä väliaikaisen toimenpidekiellon luonnonsuojelualueille. Toimenpidekielto voi olla voimassa enintään kaksi vuotta. Toimenpidekiellolla voidaan kieltää kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka voivat vaarantaa ne tarkoitusperät, joihin alueen suojelulla pyritään. Jos luonnonsuojelualue sittemmin lakkautetaan, on maanomistajalla oikeus saada korvaus toimenpidekiellon mahdollisesti aiheuttamasta merkittävästä haitasta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa