Minilex - Lakipuhelin

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen voi olla huolimatonta


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta toimii lainvastaisella tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, hän syyllistyy liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Teon ei tarvitse konkreettisesti aiheuttaa vaaraa, sillä rikokseen syyllistymiseen riittää että vaaran mahdollisuus on olemassa.

Liikenneturvallisuuden vaarantamiseen syyllistyy myös se, joka lain tai säännösten rikkomisella ollessaan vastuussa aluksen tai ilma-aluksen ohjailusta, aluksen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä, ilma-aluksen miehistön jäsenenä tai muussa lentoturvallisuustehtävässä, vaarantaa toisen liikkujan turvallisuuden. Samoin se, joka kuljettaessaan junaa tai toimiessaan muussa junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä rikkoo junaturvallisuutta koskevia määräyksiä, syyllistyy liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ei kuitenkaan voida tuomita yllä mainittujen menettelyjen perusteella, jos kyseinen menettely on omiaan aiheuttamaan ainoastaan vähäisen vaaran. Poikkeuksena tästä, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitaan aina se, joka ohjatessaan ilma-alusta tai toimiessaan sen miehistön jäsenenä tai muussa lentoturvallisuustehtävässä tai muulla tavoin rikkoo ilmailulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »