Minilex - Lakipuhelin

Leasing erityisenä vuokrasopimuksena


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Leasing-sopimuksella tarkoitetaan pitkäkestoista irtaimen esineen vuokrasopimusta. Yleisimpiä leasing-kohteita ovat erityisen hintavat esineet, kuten autot ja koneet. Leasing-suhteessa esineen omistusoikeus ei siirry vuokralaiselle, mutta vuokralainen saa käyttöoikeuden esineeseen halvemmalla kuin jos hän ostaisi sen. Leasing-sopimuksiin otetaan usein sopimusehto, jonka mukaan vuokralainen voi halutessaan lunastaa leasing-kohteen sopimuksen päätyttyä kokonaan itselleen ennalta sovittuun hintaan.

Leasing-sopimukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: käyttö- ja rahoitusleasingiin. Näillä leasingtyypeillä on eroavaisuuksia, mutta joskus voi olla vaikea erottaa yksittäistapauksessa kummasta on kyse. Käyttöleasing muistuttaa pitkälti tavallista irtaimen esineen vuokrasuhdetta. Siinä leasingin antajalla on tavallisesti leasing-kohde valmiina omistuksessaan ja hän luovuttaa käyttöoikeuden kohteeseen leasing-vuokralaiselle. Sopimuksen kesto on yleensä lyhyempi kuin rahoitusleasingissa.

Rahoitusleasing tarkoittaa käyttöleasingia pidempikestoisempia vuokrasopimuksia, joille tunnusomaista on että vuokranantajalla ei ole leasingin kohdetta valmiina, vaan se hankitaan vuokralaisen tilauksesta juuri tätä leasing-suhdetta varten. Vuokranmaksu määritellään usein siten, että vuokralaisen maksama vuokra tulee lopulta kattamaan leasing-kohteen ostohinnan kokonaisuudessaan tai ainakin pääosin. Toisin sanoen vuokra toimii rahoituksena leasing-kohteen hankintaa varten. Vuokrasuhteen kesto määritellään usein siten, että vuokrasopimus päättyy suunnilleen samoihin aikoihin leasing-kohteen käyttöiän kanssa.

Leasing-sopimuksen ero luototettuun, pitkäaikaiseen osamaksukauppaan jossa myyjä pidättää esineen omistusoikeuden itsellään, ei ole suuri. Monesti voi olla vaikea erottaa leasing-sopimusta omistusoikeuden siirtävästä sopimuksesta. Asianmukaista voi olla tarkastella laajempia sopimuskokonaisuuksia osapuolten aidon tarkoituksen selville saamiseksi. Jos leasing-kohde on annettu lunastettavaksi selvään alihintaan, näyttää vahvasti siltä että osapuolten tarkoituksena on siirtää esineen omistusoikeus.

Sopimussuhteen määrittely joko käyttö- tai rahoitusleasingsuhteeksi tai osamaksukaupaksi on tärkeää, koska eri sopimussuhteisiin sovelletaan eri lakeja ja periaatteita. Sovellettavat säännökset taas vaikuttavat olennaisella tavalla sopimussuhteen osapuolten asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa